Posts Tagged ‘zonnevlekken’

Het weer

Het weer

We weten dat het weer de laatste tijd niet zo goed is. Misschien is dit iets te zacht uitgedrukt. We praten er veel over, met iedereen, tegen iedereen. Maar geen uitleg op het journaal. Bedoel, anders is alles te verklaren met de opwarming van de aarde. Maar nu durft niemand het woord in zijn mond te nemen. Ik hoorde deze week zelfs dat het misschien wel meeviel met de opwarming van de aarde. Er werd ook gezegd dat het ijs op de Noordpool misschien wel in een paar jaar verdwenen kon zijn. Maar als we nu een intikken op GooGle “ijsaangroei Noordpool” zien we heel andere berichten. Het ijs is aan de randen inderdaad meer gesmolten. Maar in het midden is het anderhalve meter aangegroeid. De temperatuur daar is ook lager geweest de afgelopen jaren. Dit wordt er niet bij verteld. Dan is ook nog het ijs op de Zuidpool de afgelopen tien jaar juist aangegroeid. Er bestaat een zogenaamde ijs wip. Minder ijs op de Noordpool. Meer ijs op de Zuidpool. Begin negentienhonderd was er ook bijna geen ijs meer op de Noordpool. Het zijn regelmaten van honderd jaar en meer. Read the rest of this entry →

24

05 2013