Het weer

Het weer

We weten dat het weer de laatste tijd niet zo goed is. Misschien is dit iets te zacht uitgedrukt. We praten er veel over, met iedereen, tegen iedereen. Maar geen uitleg op het journaal. Bedoel, anders is alles te verklaren met de opwarming van de aarde. Maar nu durft niemand het woord in zijn mond te nemen. Ik hoorde deze week zelfs dat het misschien wel meeviel met de opwarming van de aarde. Er werd ook gezegd dat het ijs op de Noordpool misschien wel in een paar jaar verdwenen kon zijn. Maar als we nu een intikken op GooGle “ijsaangroei Noordpool” zien we heel andere berichten. Het ijs is aan de randen inderdaad meer gesmolten. Maar in het midden is het anderhalve meter aangegroeid. De temperatuur daar is ook lager geweest de afgelopen jaren. Dit wordt er niet bij verteld. Dan is ook nog het ijs op de Zuidpool de afgelopen tien jaar juist aangegroeid. Er bestaat een zogenaamde ijs wip. Minder ijs op de Noordpool. Meer ijs op de Zuidpool. Begin negentienhonderd was er ook bijna geen ijs meer op de Noordpool. Het zijn regelmaten van honderd jaar en meer. Dus eigenlijk niets bijzonders. Jammer dat het nieuws altijd zo wordt gebracht door de onheils voorspellers. Maar waarom is ons weer nu zo slecht? Het weer wordt door veel factoren beïnvloed. En is altijd slecht te voorspellen. Dit is wel gebleken de afgelopen jaren. Ondanks grotere en snellere computers weten we het nog steeds niet langer te voorspellen dan vier dagen max. Fantastisch toch? Maar er zijn een paar dingen die het weer op korte termijn kunnen veranderen. Vulkanen, deze kunnen stof heel hoog in de atmosfeer spuiten. Dit kan jaren blijven hangen. En weerkaatsen het zonlicht. Wat blijkt, 2012 was het jaar van de vulkaan. Vrij veel vulkanen zijn vorig jaar uitgebarsten. Dan hebben we nog het kerst kind, oftewel El Nino. Op het ogenblik bijna niet aanwezig. Verwachting is dat pas het derde kwartaal dit weer iets gaat toenemen. Als laatste de veroorzaker van al het leven op deze planeet. Er is het laatste jaar behoorlijk wat activiteit op onze zon. Gigantische uitbarstingen en zonnevlekken met donkere koudere gebieden. Ik hou het voorlopig op een samenspel van deze drie dingen. Ik ben geen wetenschapper, de aarde kan het weten.

About The Author

Martin van Gijn

Other posts by

Author his web sitehttp://martinvangijn.nl

24

05 2013

Your Comment